Karpal Tünel Sendromu

KARPAL TÜNEL SENDROMU
Karpal Tünel Sendromu
Karpal Tünel Sendromu Median sinir adı verilen sinirin bilekte sıkışmasıyla oluşur ve elde bazı semptomlara yol açar.Median sinir üzerinde bilekteki karpal tünel adı verilen dar geçit içinde oluşan basınç sinirin fonksiyon bozukluğuna yol açar. Bu sinir baş parmak işaret parmağı orta parmak ve yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlar.Aynı zamanda eldeki bazı kas gruplarının özellikle de başparmağı küçük parmağa yaklaştıran kas gurubunun hareketinden sorumludur.Sinir sıkışması karpal tünel içindeki dokuların şişmesi sonucu oluşur.
Karpal Tünel Sendromu
Karpal Tünel sendromu bileğin tekrarlayıcı aşırı germe hareketleri sonucu gelişir.Her ne kadar bu sendroma yol açan bir çok neden olsa da en cok karşılaşılan insanların işleri gereği yapmak zorunda kaldıkları tekrarlayıcı bilek hareketleridir. Çağdaş iş hayatında işlerin giderek departmanlara bölünmesi, çalışanların bir hareketi sürekli tekrarlamalarına ve bu da Karpal Tünel sendromunun son yıllarda giderek artmasına neden olmaktadır.Her yıl 1 milyon yeni olguya rastlanılmaktadır.Daha cok 40-60 yaşları arasındaki insanlarda görülür Kadınlarda görülme oranı erkeklerden daha fazladır. Ailelerinde bu sendrom bulunan insanlarda genetik geçiş izlenebilir.
Kaynaklar:
American Society for Surgery of the Hand
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Carpal Tunnel Syndrome: A Practical Review. American Family Physician; May 1, 1994.
Karpal Tünel Sendromunun Nedenleri
Karpal Tünel içinde yada çevresinde irritasyona enflamasyona sıvı birikimine ya da anormal doku büyümesine yol açan aşağıdakilerden herhangi bir sebep Karpal Tünel Sendromunu oluşturabilir.
· Elin bileğin yada parmakların tekrarlayıcı hareketleri(Ozellikle bilgisayar klavyesinin aşırı kullanımı, bazı müzikal enstrümanlar veya el aletleri)
· Titreşim yapan cihazların kullanımı
· Yapısal olarak Karpal Tünelin darlığı
· Bilek hasarı
- Yanıklar
- Kemik kırıkları
- Kazalar sonucunda ezilme
· Artritler
· Diyabet
· Raynaud Hastalığı
· *Vücutta su tutulmasına yol açan
- Böbrek Hastalığı
- Kalp Hastalığı
· Hormonal sebepler
-Gebelik
- Laktasyon (Emzirme)
-Menapoz
-Hipotiroidizm
-Cushing Hastalığı
-Yükselmiş Büyüme Hormonu
* İlaçlar
-Doğum Kontrol Hapları
-Kortizon tedavisi
-Bazı Hipertansiyon ilaçları
* Karpal Tünel içindeki tümörler yada kistler
KAYNAKLAR:
American Society for Surgery of the Hand
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Carpal Tunnel Syndrome: A Practical Review. American Family Physician; May 1, 1994
Karpal Tünel Sendromunun semptomları
Karpal Tünel sendromu bir ya da her iki elde kola da uzanabilen semptomlara yol açar. Semptomlar tünel içindeki sinirin sıkışmasından kaynaklanır. Bu sinir başparmak ,işaret orta ve yüzük parmağının yarısının duyusunu sağlar. Aynı zamanda işaret parmağını küçük parmağa yaklaştıran ve işaret parmağını bir daire içinde hareket ettiren kas gurubunu uyarır.
Semptomlar;
· İlk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısında karıncalanma, yanma ve hissizlik
· Aşağıdaki durumlarda artan bilek, el ve parmak ağrısı
- Bilek, el veya parmak hareketi
- Uyku (Semptomlar sizi uyandırabilir)
· Aşağıdaki durumlarda iyileşme gösteren el katılığı yada kramp
-Eli sallamak
- Sabah uyanmak
· El hareketlerinde güçsüzlük ya da sakarlık
- Yakalama gücünde azalma
- Baş parmakla küçük parmağa dokunmada güçlük
- Eldeki şeyleri sıklıkla düşürme
· Kola doğru yayılan ağrı
KAYNAKLAR:American Academy of Orthopaedic Surgeons Mayo Foundation for Medical Education and Research
Karpal Tünel Sendromunun tanısı
Doktorunuz size semptomlarınız ve bunların geçmişi hakkında sorular soracak, boynunuzu kollarınızı ve ellerinizi muayene edecektir.Fizik muayene, kas gruplarının gücü, duyu sinir irritasyonu ve hasarının bulgularını sorgulayan testleri içerecektir.
Testler arasında;
Tinnel Bulgusu – Doktor karpal tünnel üzerindeki bölgeye parmaklarıyla vurarak bir elektrik çarpmasi hissinin oluşup olmadığını test edecektir. Bu testi kendiniz de yapabilirsiniz. El tabanının üzerinde kalan bölümde iki kemik arasındaki cilt çizgisinin tam üzerine öbür elinizin parmaklarıyla vurabilirsiniz.
Kompresyon Testi – Doktor yumruğunuzu aşağıya doğru bükecektir. Böylelikle baş parmağınız önkolunuza mümkün olabildiğince yaklaşır ve bu pozisyonda bir iki dakika kadar tutularak avuç içinde karıncalanma ve uyuşma hissinin oluşup oluşmadığına bakılır.


Diğer testler ise;
Sinir iletim testi: Sinirlerin iletim hızları cilt üzerine yerleştirilen ince elektrotların spesifik bazı cihazlara bağlanması ile ölçülebilir. Bu iletim karpal tünel boyunca yavaşlamış ise büyük olasılıkla karpal tünelde bir probleminiz var demektir.
Elektromyografi (EMG) –Benzer yöntemle ince iğneler kasları uyarmak için kullanılır. Kaslar bu uyarılara cihazlar yardımıyla ölçülebilen bir elektrik aktiviteyle yanıt verirler. Kası uyaran sinir hasar görmüş ise kaslardan anormal sinyaller alınır.
Röntgen grafileri, Bilgisayarlı Tomografi ve MRG kesitleri – Bu görüntüleme çalışmaları karpal tünel sendromunun diğer sebeplerini ortaya koyabilir veya size ait probleme ait daha detayli bilgi verebilir.
Artroskopi – Bu prosedür karpal tünelin hem tanı hem de tedavisi yönünden faydalıdır. Bu küçük cerrahi prosedür bileğe sokulan ince ışıklı bir tüp (artroskop) aracılığıyla yapılır. Böylelikle cerrah hem bu tüp aracılığıyla problemi görebilir hem de aynı tüp lumeni kullanılarak problemi gidererek tedaviyi de sağlayabilir.
KAYNAKLAR:
Mayo Foundation for Medical Education and Research
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Karpal Tünel Sendromunun Tedavisi:
Karpal Tünel sendromunun tedavisi karpal tünel içindeki basının azaltılmasına dayanır. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli yollar vardır. Bunlar arasından en basit ve güvenli olan öncelikle tercih edilir. Eğer Karpal Tünel sendromunuz diabet yada diğer bir hormonal bozukluk gibi tedavi edilebilir bir sebepten ise bu problemlerin tedavisine yönelerek sendromun düzelip düzelmediği izlenilir. Karpal Tunel Sendromunun direkt tedavi seçenekleri ise;
· İstirahat ve egzersizler
· Ele atel uygulanması
· İlaçlar
· Kortizon enjeksiyonları
· Cerrahi
Cerrahi : Eğer konservatif tedaviler sonuç vermiyorsa cerrahi oldukça başarılı bir tedavi şeklidir. Sadece %5 hasta grubunda cerrahi sonrası semptomlar devam edebilir. Cerrahide amaç, sinir üzerinde basıya yol açan Carpal ligament`in lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile kesilerek sinirin rahatlamasını sağlamaktır.
Kaynaklar:
The American Association of Neurological Surgeons/Congress of Neurological Surgeons
Mayo Foundation for Medical Education and Research
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Karpal Tünel Sendromu Riskini Azaltmak
Karpal Tünel Sendromu sıklıkla tekrarlayıcı el ve bilek hareketleri sonucu oluşur ve en cok risk taşıyan grubu klavye operatörleri, daktilograflar, fabrika işçileri, müzisyenler, berberler , otobüs şöförleri, ülkemize özgü olarak da çok el işi örgü yapan hanımlar oluşturmaktadır. Ergonomi uzmanları işyerinizi ve çalışma ortamınızı konforlu ve riskten uzak bir şekilde dizayn etmenize yardımcı olabilir.
Bu aşamaları izleyerek Karpal Tünel Sendromuna yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.
· Mümkünse tekrarlayıcı el hareketlerinden uzak durun,
· Bilek üzerindeki aşırı yükü azaltmak için aktivitelerde veya görevde değişiklikler yapın,
· Bileğinizi kullandığınızda onları düz olarak tutun kollarınız ve omuzlarınızın yükü paylaşmasını sağlayın,
· Herhangi bir objeyi almak için tüm elinizi veya iki elinizi kullanın,
· Bir objeyi uzun süre aynı şekilde tutmayın,
· Eğer bir ofiste çalışıyorsanız masanızı, sandalyenizi ve klavyenizi yanaştırarak mümkün olan en iyi pozisyonu sağlayın,
· Eğer mümkünse ellerinizi eldivenlerle sıcak tutunuz,
· Yürüme yada yüzme gibi düzenli egzersizler yapın,
· Ellerinize kan akımının azalmasında rolü olan kafein almak ve sigara içmek gibi alışkanlıkları bırakın.
Amerikan Ortopedik Cerrahları Akademisinin yayınladığı bir rapora göre rutin olarak yapılan basit ısınma hareketleri Karpal Tünel Sendromu oluşma riskini önemli derecede azaltabilir.
Rutin Isınma Egzersizleri
1. Elleriniz önde duvarı iterken beşe kadar sayın,
2. Bileklerinizi ve parmaklarınızı gevşetin,
3. Her iki elinizle sıkıca yumruk yapın,
4. Her iki yumruğunuzu asağı doğru bükün ve beşe kadar sayın,
5. Her hareketi onar kez yapın,
6. Sonra kollarınızı yanlarda gevşekce sallayın.
Uyuma Pozisyonu
Uykunuz sırasında bileğinizin pozisyonunu basitçe değiştirmek Karpal Tünel Sendromu riskini azaltabilir.Bileklerinizi aşağıya dönük yerine yukarıya dönük olarak tutmak tünel içindeki basıyı azaltır.
Kaynaklar:
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Mayo Foundation for Medical Education and Research
Occupational Safety and Health Administration
American Academy of Family Physicians
Op.Dr.Özcan Çıklatekerlio

 

KARPAL TÜNEL SENDROMU
(BİLEKTE MEDIAL SİNİR SIKIŞMASI)

Karpal Tünel Sendromu Nedir?
        Karpal Tünel Sendromu bir yada her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hareket sırasında tutulan el parmaklarında, bazende kola doğru yayılan ağrı ve uyuşukluğun arttığı bir durumdur. Genellikle elin ortasında bulunan median sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.
        Median sinir normal olarak başparmağın iç taraf yüzeyel duyusunu, işaret parmağın, orta parmağın ve yüzük parmağında duyusunu taşır. Bu sinir bileğimizde Karpal Tünel olarak bilinen küçük bir kanaldan geçerek dağılır. Bu yüzden hastalıkta bu kanalın adı ile anılır.
        Bu rahatsızlığın ilk başlangıç şekli, özellikle hanımlarda hamur yoğurmak, elde çamaşır yıkamak, el işi yaparken veya daktilo bilgisayar tuşlarına basarken yani el bileğini kullanarak yapılan hareketli işlerde uyuşukluğun meydana gelmesi ve özellikle
ilk üç parmakta elektrik çarpar gibi bir elektriklenmenin hissedilmesidir. Karpal Tünel Sendromu'nda hastalar genellikle geceleri ağrıların artmasından ve yanma tarzı bir acının kişiyi uykudan uyandıracak kadar fazla olmasından şikayet ederler. Tabiki bu durum hastalığın ilerlemesi ile doğru orantılı olarak farklılık arz eder.
Karpal Tünel Sendromu'na Kimlerde Rastlanır?
        Genellikle 40 - 50 yaş arası hanımlarda daha sık görülür. Gerek iş icabı, gerek hobi olarak el bileğiyle tekrarlayan işlerle meşgul olanlar bu sendromun kurbanları olabilirler. Örnekleme yaparsak marangozlar, fırça kullanarakboya veya resim yapanlar,
tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şöförler ve benzeri şekilde el bileğini tekrarlayan hareketlerle meşgul olanları sayabiliriz. En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Hanımlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de geçici olarak rastlanabilir. Karpal Tünel Sendromu'nun meydana gelmesinde bazı başka hastalıklarında rolü vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Romotoid artirit, damar anomalileri, Tendonitis, Şişmanlık, Periferik sinir tümörleri veya kistleri ve yaşlılık gibi. Çok ileri yaşlarda ise dejeneratif eklem hastalığına bağlı olarak benzer şikayetler ortaya çıkar. Bu rahatsızlığa osteoartritis denir. Ayrıca alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarında normal durumlardan daha sık görülebilir.
Karpal Tünel Sendromu'nun Nedenleri Nelerdir?
        El bileğinde tekrarlayan küçük travmalar bir  band şeklinde Median sinirin üzerini örten karpal ligaman üzerinde skar dokusu oluşturarak bu ligamanın kalınlaşmasına neden olurlar.Bu durumda kalınlaşan bu doku median sinir üzerine bası yapar. Bu
bası sonucu sinir giderek incelir, duyu iletim özelliğini kaybeder ve sinir dokusunun ölümüne yol açar. Bu sinir dokusunun ölümü bu sinirin innerve ettiği kas dokularında atrofiye neden olur. Dolayısıyla parmaklarda ve ellerde güçsüzlük bir bulgu olarak
ortaya çıkar. Geç kalınan durumlarda yani zamanında tanı konulamayıp aradan aylar geçmiş ise tedaviye rağmen sinirdeki bu ileri derecedeki harabiyet irreversibl yani kalıcı olabilmektedir.
Teşhis Nasıl Konulur?
        Hastanın şikayetlerini anlatmasıyla klasik olarak teşhis konulabilir. Çünkü tipik bir öyküleri vardır; bunlar zaman zaman gelip geçici fakat genellikle giderek artan ilk üç parmağın yarısında uyuşukluk, ellerini biraz sallamak suretiyle geçen gece ağrıları,
ilk yani başparmağa ait kaslarda erimeyi takip eden zamanlarda güçsüzlük. El ve kollarda uyuşukluk, ağrı. kuvvet kaybı vardır. Hastanın muayenesi ile bu klasik şikayetler doğrulanır. İlave olarak el bileğinde karpal ligamanın bulunduğu yere refleks çekici
ile vurulduğunda, hasta el parmaklarında elektrik çarpma yani bir şok benzeri bir yanıt alınır. Bu Tinel's Sing olarak bilinir. EMG testi ile % 90 oranında kesin tanı konulabilir. Bazen hastalığın başlangıç döneminde, hastalar şiddetli ağrıdan şikayetçi olsalar bile EMG testi normal çıkabilir. Bu testin müsbet bir bulgu verebilmesi için hastalığın başlangıcından itibaren en az 1 - 6 ay bir süre geçmesi gerekir.
Karpal Tünel Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?
        Tedavide esas olan Karpal tünelin sertleşebilmesidir. Bu da cerrahi olarak ligaman kesilerek median sinir üzerindeki bası ortadan kaldırılır.
Konservatif Tedavi: Ancak orta veya hafif derecedeki ağrı ve uyuşukluk varsa konservatif tedavi denenebilir.Bu da geceleri elin yüksek bir yere konularak istirahata sevk edilmesi yanı sıra analjezik etkili antienflamatuar ve yanında yararının tartışıldığı özellikle içerisinde B6 vitamini bulunan B kompleks vitaminleri verilir. El ve kolundaki ağrı nedeni ile el bileğini sıkıca saran kişiler farkında olmadan sinire daha çok bası yaparak hastalığın daha hızla ilerlemesine bilinçsizce katkıda bulunmuş olurlar. Böylece daha kısa sürede adale erimesi gelişir. Gece ağrıları daha da artar. Orta derecede rahatsız olanlarda lokal olarak steroid enjeksiyonu tanımlanmıştır. Bu ağrının geçmesinde oldukça etkilidir. Ancak sinir üzerindeki bası devam ettiğinden sinir harabiyeti gün geçtikçe artar. Bundan dolayı da yanıltıcı tedavi olabilir.
Cerrahi Tedavi: İlaç tedavisi ile şikayetleri geçmeyen hastalara daha fazla zaman geçirmeden yani sinir harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi tedaviye alınmalıdır. Cerrahi olarak sinir üzerindeki bası ortadan kalktığında sinir üzerindeki harabiyette daha
fazla ilerlemeden duracaktır ve nöral fonksiyonda anlamlı iyileşme süratle görülecektir. İnsizyon elin orta hattında el kıvrım çizgileri arasında yapılmalıdır. Kesi kosmetik olmalı yaklaşık 1 - 1.5 cm boyunda yeterlidir. Bu cerrahi müdahale için hastanın hastanede
yatması gerekmez. Ayaktan gelen bir hastada lokal anestezi ile o bölge uyuşturulur. Kısa süre içerisinde median sinirin üzerindeki karpal ligaman kesilerek sinir serbestleştirilmiş olur. Bu müdahale klasik olarak yapıldığında biraz büyükçe kesi yapılır. Ancak günümüzde ameliyat mikroskobu yada maliyet gözönüne alınmazsa alınmazsa endoskobik yöntemlerle daha küçük bir insizyonla daha az ağrılı bu işlem gerçekleştirilmektedir. Bu aynı zamanda dikişsiz olmakta yada cilt estetik olarak kapatılmakta ve hasta zahmetsiz olarak evine gönderilmektedir.
Postoperatif Takip
        Genel olarak ameliyatı takip eden ilk iki gün eli istirahat ettirmeli ve yüksek bir yerde tutmalıdır. Bandaj ertesi günü kaldırılmalı ve insizyon yeri betadine veya batticon ile temizlenerek temiz tutulmalıdır. Daha sonra üzerini açık bırakıp havalandırılmalıdır.
Müdahale yeri kuru olarak muhafaza edilmeli, su sabun değdirmemeye çalışılmalıdır. Komplikasyon nadiren oluşur. Eğer vak'a çok geç gelmiş ve sinirdeki harabiyet çok ileri derecede ise uyuşukluk ve ağrı bir süre devam edebilir. Zaten günümüzde bu işlem mikroşirürjikal endoskopik olarak yapılmakta olup muhtemel komplikasyonlar görülmemektedir. Ameliyat gecesinden itibaren nazik olarak eksersizlere başlanmalı, her bir parmağı ayrı ayrı oynatmalı ve yavaşça yumruk yapmalıdır.
İyileşme
        Hastalar normal aktivitelerine 10 gün ile 3 hafta arasında dönebilirler. Periferik sinirler yaklaşık olarak her ay 1 cm kadar bir iyileşme gösterirler. Bundan dolayı sinirin harabiyet derecesine göre cerrahi müdahale sonrası iyileşme 6 ay ile 2 yıl arasında
değişir. Geç kalındığında parmak kaslarında atrofi gelişmiş ise bu durum tekrar eski halini alması oldukça zordur. Yinede parmaklarındaki kuvvet kas erimesine rağmen eski gücüne kavuşabilir. Üç ay sonra tenis oynayabilir. Fakat yinede el bileği kuvveti harcayacağı durumlarda bileklik kullanılması tavsiye edilir.
Sağlıklı günler dileğiyle!

Şikayet
Elinizde ağrı, şişme ve/veya kızarma var.
Nedenleri
Tendon iltihabı : Parmaklarınız ağrıyor ve hassas; bu durum geceleri şiddetleniyor. Parmaklarınızı da zor hareket ettiriyorsunuz ve elinizde kas spazmı oluyor.
Tendon iltihabı ani bir fiziksel travma (düşmek veya ağır kaldırmak) ve sürekli tekrarlamaya dayanan hareketten kaynaklanır. Vücudun değişik yerlerinde, özellikle de omuzlarda, dirseklerde, bileklerde, ayak bileklerinde ve parmaklarda görülür.
Sinir düğümlenmesi (ganglion) : Bileğinizde ya da elinizin arkasındaki derinin altında bir şişlik var. Sert ve elastik olsa da genelde ağrımıyor ve hassas değil.
Sık sık görülen ve genelde tedavi gerektirmeyen ganglion ve ganlion kisti söz konusudur. Rahatsızlık veriyorsa, doktorun muayenehanesinde iğneyle içi boşaltılır veya alınır.
Enfeksiyon : Elinizde ağrı, şişme, kızarma ve sıcaklık var. Ateşiniz biraz çıkmış ve kendinizi hasta hissediyorsunuz. Bunun nedeni (eğer elde daha önce travma olduysa) osteomiyelit, enfeksiyonlu artrit,yumuşak doku enfeksiyonu veya (Özellikle kısa süre önce boğaz ağrısı olduysa) romatizmal ateş olabilir.
Gut : Baş parmak, ayak başparmağı, ayak bilekleri veya dizlerdeki eklemlerde ya da dizlerde, ellerde ya da dirseklerde hiçbir pozisyonda rahat ettirmeyen bir ağrı var. Gut aslında artritin özel bir türüdür ve kalıtımsaldır. Kanda ve eklem yerlerinde ürik asit birikmesinden kaynaklanır. Doktorunuz size gut hastalığı teşhisi koyarsa, muhtemelen antigut ilaçlar verecek ve zengin yiyecekler ile alkolden uzak durma tavsiyesinde bulunacaktır.
Kendiniz Ne Yapabilirsiniz?
Tendon söz konusuysa, DBBY tedavisi uygulayın.
Önleme Burkulma, zorlama, tendon iltihabı ve karpal tünel sendromu varsa: Sürekli tekrarlamaya dayanan hareketlerden kaçının. Mola verin. Klavye kullanırken kol ve bileklerinizi uygun şekilde destekleyin. Faaliyetlerinizi çeşitlendirin. Çalışma öncesi ve sonrasında ısınma ve soğumayı da dikkate alarak egzersiz yapın. Yaptığınız spora uygun teçhizat (eldiven, bileklik ya da koruyucu takımlar) kullanın.
Öteki Nedenler Burkulma ve incinme Karpal tünel sendromu Artrit Boyunda osteroartrit Spondiloz Gençlerde romatizmal artrit Şeker hastalığı Raynaud hastalığı
Çocuğunuzun Tedavisi
Yaralanmadıkları sürece çocukların ellerindeki eklemler ağrımaz. Eğer çocuğunuzun elindeki eklemler ağrıyor ve ateşi varsa, sağlık uzmanına ya da doktora danışın.
Kaynak : Medicare

 

Bilek Ağrısı

Şikayet
Bileklerinizin birinde veya her ikisinde ağrı ve muhtemelen uyuşma, karıncalanma var.
Nedenleri
Karpal tünel sendromu : Bileğinizde, baş parmak ve ilk üç parmağınızda ve muhtemelen yüzük parmağınızın yarısında uyuşma, karıncalanma ve ağrı var. Ağrı sanki bileğinizi kolunuzdan ayırıyor. Belirtiler geceleri artıyor ve sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetleniyor. Ancak elinizi yatağın kenarına asıp salladığınızda ağrı azalıyor. Bu uzun sürerse eliniz güçsüzleşebilir.
Karpal tünel sendromu kolunuzla eliniz arasındaki tendonların iltihaplanma ve şişme nedeniyle bilek sinirine tazyik etmesi sonucunda meydana gelir. Özellikle daktilo yazmak, montaj hattında çalışmak, örgü örmek, dikiş dikmek, golf oynamak gibi elleriyle tekrarlamalı işler yapanlarda görülür. Hamilelik ve menopozdaki hormon değişiklikleri, şeker hastalığı veya hipotiroidizm gibi durumlar da bu sendrom riskini artırır. Karpal tünel sendromu çoğu kez kendiliğinden geçer ve kendi kendine tedavi yöntemleri büyük yarar sağlar. Ancak sinirin tümüyle hasar görmesini önleme için ameliyat da gerekebilir.
Bilek yaralanması : Bileğinizde ağrı ve zonklama var; muhtemelen eliniz açık şekilde düştünüz. Eklemden tıkırtı veya gıcırtı sesleri de gelebilir. Bilek yaralanmalarında en sık görülen burkulma ve incinmedir, ancak küçük bilek kemiklerinden herhangi birinde kırıklar da söz konusu olabilir.
Enfeksiyon : Bileğinizde ağrıyla birlikte hızla şişme oldu ve ateşiniz 38,5 derece ve üzerinde. Bileğinizde enfeksiyon varsa antibiyotiğe ihtiyacınız olabilir.
Kendiniz Ne Yapabilirsiniz?
Karpal tünel sendromu söz konusuysa, bileğinizi daha fazla hasardan korumak için dinlenme çok önemlidir. Örneğin bilek ağrınızın nedeni bütün gün daktilo yazmak ise, 1 – 2 hafta bu işi yapmayın. Bu mümkün değilse, en azından sık sık mola verin.
Bileklerinizi sağlamlaştırmak için bileklik takın. Tıbbi malzeme satılan bir dükkandan alacağınız bilekliği 3 – 4 gün sürekli kullanın; birkaç hafta da geceleri takın.
Bilek ağrınızın nedeni yaralanmaysa, bileğinizi yukarıya kaldırın, ağrıyı ve şişi azaltmak için ilk 24 – 48 saat içinde soğuk kompres yapın. Sonraki 48 –72 saat arasında ve şiş indikten hemen sonra (15 dakika uygulama, 20 dakika ara olmak üzere günde 3 kere) ılık nemli ısı uygulayın. Şişi indirmek ve yaralı bölgeyi korumak için bileğinize (aşırı sıkı değil, kavrayacak şekilde) elastik bir bandaj sarın.
Ağrıyı azaltmak için aspirin, asetaminofen ve ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesicilerden kullanabilirsiniz.

Önleme
Yorucu veya tekrarlamalı hareketleri içeren işlerde sık sık mola vererek veya bileklerinizin sürekli bükülü kalmasını önleyecek başka el hareketleri yaparak karpal tünel sendromunu önleyebilirsiniz. Yazı yazarken bileklerinize destek koyabilirsiniz.
Öteki Nedenler Tenton iltihabı Artrit Enfeksiyon Osteoporoz Kist

Çocuğunuzun Tedavisi
Çocuğunuz bileğini yaralarsa, bu bölümdeki kendi kendine tedavi yöntemlerini uygulayın Ancak 19 yaşından küçüklere aspirin vermeyin! Reye sendromu denen ender, ama ciddi bir soruna yol açabilir. Ateş veya ağrı durumlarında bunun yerine ibuprofen ya da asetaminofen verin.
Kaynak : Medicare

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !